Bảo Hiểm Tiền Của Khách Hàng

\\ BẢO HIỂM TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG

Bảo Hiểm Lên Đến 1.000.000 Đô La Mỹ Dành Cho Khách Hàng Bán Lẻ Rất Cá Nhân

Là một nhà môi giới có trách nhiệm, chúng tôi đã thay mặt khách hàng mua Bảo hiểm Tiền của Khách hàng (CMI) để bổ sung thêm biện pháp bảo vệ để bạn có thể tập trung vào giao dịch.

Tại sao Bảo hiểm Tiền của Khách hàng lại quan trọng?

Cũng giống như bất kỳ bảo hiểm nào, Bảo hiểm Tiền của Khách hàng được cung cấp trong trường hợp có sự cố. Ví dụ: trong trường hợp rất khó xảy ra khi doanh nghiệp của chúng tôi bị tuyên bố mất khả năng thanh toán và thiếu hụt tài sản riêng của khách hàng, hợp đồng bảo hiểm sẽ chi trả cho bất kỳ số tiền chưa thanh toán nào, lên đến 1.000.000 đô la Mỹ cho mỗi khách hàng.

Bảo hiểm Tiền của Khách hàng KHÔNG bao gồm những gì?

CMI đã được đưa ra để đề phòng “trường hợp xấu nhất” chẳng hạn như việc kinh doanh của chúng tôi đột ngột và không lường trước được tuyên bố vỡ nợ. Bảo hiểm này không thể được sử dụng để bảo hiểm cho những tổn thất hợp pháp xảy ra trong quá trình hoạt động giao dịch bình thường.