Tài Khoản

// CHỌN KẾ HOẠCH CỦA BẠN

Giao dịch với chúng tôi

Chúng tôi cung cấp nhiều loại tài khoản, tất cả đều được thiết kế để cho phép khách hàng của chúng tôi giao dịch theo nhu cầu cá nhân của họ.

AXEL

VIP

 • Phí Chênh lệch: 2 pip trở đi
 • Đòn bẩy:
  Forex - 1:500, Chỉ số - 1:100, Hàng hóa - 1:100
 • Khối lượng đặt hàng tối thiểu: 0,01
 • Bước lô: 0,01
 • Công cụ:
  Forex, Chỉ số, Hàng hóa
 • Không hoa hồng
 • Hoán đổi: Có
 • Cuộc gọi ký quỹ: 80%
 • Dừng lỗ: 50%

AXEL

REGULAR

 • Phí Chênh lệch: 2.5 pip trở đi
 • Đòn bẩy:
  Forex - 1:500, Chỉ số - 1:100, Hàng hóa - 1:100
 • Khối lượng đặt hàng tối thiểu: 0,01
 • Bước lô: 0,01
 • Công cụ:
  Forex, Chỉ số, Hàng hóa
 • Không hoa hồng
 • Hoán đổi: Có
 • Cuộc gọi ký quỹ: 80%
 • Dừng lỗ: 50%

AXEL

DELUXE

 • Phí Chênh lệch: 3 pip trở đi
 • Đòn bẩy:
  Forex - 1:500, Chỉ số - 1:100, Hàng hóa - 1:100
 • Khối lượng đặt hàng tối thiểu: 0,01
 • Bước lô: 0,01
 • Công cụ:
  Forex, Chỉ số, Hàng hóa
 • Không hoa hồng
 • Hoán đổi: Có
 • Cuộc gọi ký quỹ: 80%
 • Dừng lỗ: 50%
\\ Để lại cho chúng tôi một dòng

CẦN TƯ VẤN GÌ?